ຫນ້າທໍາອິດ Mysolar > ຂ່າວ ແລະຂ່າວ Mysolar

Mamibot Mysolar succeeded in SNEC PV EXPO2020 in Shanghai.

August 09, 2020

Mamibot Mysolar obtained more interest and order intentions from market at 14th Shanghai SNEC PV Expo on Aug 8th -10th,  with its newly launched M6 166*83 solar cell panels which can deliver 435W, 440W, 445W power in both general PERC mono and bifacial conditions.

 

The SNEC 2020 is destined to be extraordinary in Solar Panel Exhibition history. Due to the COVID-19, almost all exhibitions canceled, while Shanghai SNEC succeed in hosting worldwide Industry suppliers & clients,  authoritative experts & leaders, who gathered in Shanghai to discuss photovoltaic industry development and energy transformation strategies.

 

"Although European clients are on holiday now, they still keep key eyes on Shanghai SNEC, and show pretty big interest to have video call with us to see the live-broadcasting of the exhibition." Said the Mysolar sales manager, “clients and partners’ trust and enthusiasm bring us more confidence and sense of responsibility to provide high-end quality and affordable Mysolar high efficiency solar panels.”

 

Not surprisingly, Mysolar newly launched M6 166*83 solar cell, Mysolar PLATI series solar modules aroused full attention from new clients and regular clients’ co-workers in China, who are eager to discuss about their new coming plants in needs of the power of this 440W panels . “Our PLATI series are already under massive production and we’ve been receiving quite a lot of orders from market,” Said the sales director of Mysolar USA. Best sellers are: PLATI Series, MS370M-HP 370W MONO PERC; MS440M-HP 440W MONO PERC; MS370M-DHBP 370W MONO PERC BIFACIAL; MS440M-DHBP 440W MONO PERC  BIFACIAL FLAMELESS.

 

Reducing cost and increasing efficiency is the constant proposition of the industry. Mysolar USA has always been committed to providing global customers with high-efficiency, high-quality, and high-reliability component products. We always aim at customer value and will continue to improve products through technological innovation, Performance, improve equipment compatibility, and continue to promote the application of photovoltaic products in all scenarios, giving the global photovoltaic industry a strong empowerment for the full realization of parity online.

 

 

There was one bad news after the SNEC show, that the biggest provider of silicon/cells TongWei announced one more time price increasing in solar cells (from originally 0.78CNY/WP to 0.97CNY/WP in less than 20 days), together with the increased cells cost, other materials suppliers increased costs too, including glass, frames, EVA, backsheet, and so on; Most solar module manufacturers have to increase their price 15% to 25%. However Mysolar has a good news that Mysolar would only increase 5-10% price, comparing with their offer in the last week of July.

 

Mamibot Mysolar always treasure long-term strategic partners who have the same version with us in respect of high quality, Grade A level, Super Service and valuable brand. Stream flows long, quality makes value!

Mamibot Mysolar is presenting 166*83mm half-cut solar panels up to 445W in Shanghai, SNEC PV EXPO2020

July 15, 2020

It seems most of the international solar exhibitions in the world were delayed or cancelled due to the Covind-19, including INTERSOLAR Munich, INTERSOLAR Mexico, SPI (SOLAR POWER INTERNATIONAL) etc. 

Mysolar had a plan for over 7 exhibitions in 2020, while none of them were hosted, till the latest one SNEC PV EXPO2020 which is delayed to be started during Aug 8-10 2020. SNEC has been the biggest and most professional solar PV exhibition in Asia, many new technologies and products were launched on this show. 

This year, Mysolar is going to present their new PLATI Series high efficiency panels with 166*83mm half-cut mono perc cells. Power output can be as high as 445W. Mysolar will bring both general mono perc panels, and bifacial panels to this exhibition.

 

"It is no doubt that many of our partners couldn't make the trip in Shanghai this time, because they are 'grounded' in their countries as we were too. But our Shanghai team would still like to present these solar panels, since the panels with 166*83mm half-cut cells are becoming a mainstream product for the market. We knew some of our partners are going to ask their co-workers in China to discuss about the new plans for next couple of months. Many of them are willing to buy our PLATI series panels for new projects." Said the sales manager of Mysolar. 

Highlight of Mysolar's new items for SNEC PV EXPO2020:

PLATI Series with 166*83mm half-cut mono perc cells:

MS370M-HP 370W MONO PERC 

MS375M-HP 375W MONO PERC

MS435M-HP 435W MONO PERC  

MS440M-HP 440W MONO PERC  

MS445M-HP 445W MONO PERC  

MS370M-DHBP 370W MONO PERC BIFACIAL

MS375M-DHBP 375W MONO PERC BIFACIAL

MS435M-DHBP 435W MONO PERC BIFACIAL

MS440M-DHBP 440W MONO PERC  BIFACIAL

MS445M-DHBP 445W MONO PERC  BIFACIAL

About Mysolar

​​

​Mysolar is a Mamibot (with its headquarters based in USA) company and sub-brand, a manufacturer specialized in designing and manufacturing solar panels with the most the-state-of-the-art technology and the highest level of craftsmanship. 

Mysolar aims to provide tier 1 solar panels and build itself tier 1 solar module manufacturer.

Mysolar has a team of the-most-experienced engineers with more than 15 years in Solar PV manufacturing, the strictest quality control team who averagely worked more than 10 years in Solar Panel production, the most client-oriented and professional sales team who know the art to provide proper solutions and answers to customers and the most dedicated R&D masters who can bring the latest cost-effective and high-efficent solar modules to the market. 

Mysolar produces truly wide range of high-level solar panels including standard solar modules with both poly and/or mono cells, super efficient PERC solar panels in both mono and poly crystalline, super cost-effective poly and/or mono solar panels with half cells.

We believe that we are rewriting the history of  energy consumption way and we are doing more to build a cleaner and more comfortable world.

About Mamibot

​Mamibot Manufacturing USA Inc. is an USA based leading manufacturer of robotic products, and has been dedicated to designing and manufacturing robots that can perform as intelligently as, or even outperform humans on household chores for years. Mamibot provides a wide range of home cleaning robots, inside and out, including vacuum cleaners, robot mowers and innovative electric floor cleaners, etc. We have a great vision of saving you from all-around tedious chores.

Mamibot has the most creative and aggressive team including engineers in respect of mechanical, industrial design, electrical, software and sales.

Compared to the competition, which we have actually done many times in various experiments and will keep doing so to maintain our superiority, Mamibot robots are featured better cleaning performance, with smarter technology, more user-friendly design and durable hardware.

With Mamibot robots, you can have dustless carpets, shining windows and a neatly mowed lawn, while be free from endless chores. Leave all chores to your new house keeper, and enjoy an easier life!

As a robot vacuum cleaner manufacturer, Mamibot owns more than 20 production lines in its two robot cleaner factories where they produce robot vacuum cleaners, robot window cleaners, electric mops and polishers, cordless stick vacuums, etc. The Mamibot engineering team have been working in robotic cleaner industry for more than 5 years, with comprehensive knowlegde about manufacturing, designing, quality management and production.

Mamibot is now one of the manufacturers who produce the most comprehensive types of robot cleaners in the world. Mamibot offers robot floor cleaners for entry level, middle level and top end market, pet hair cleaning market, and also for small-size apartment cleaning, middle-size house cleaning, big size house cleaning; Mamibot offers robot window cleaners for internal and external glass of high-rise buildings, villas, apartment, shops, factories and stores; Mamibot offers cordless cleaning devices such as multifunctional dual spin electric polishers/mops, cordless stick vacuum cleaners, dust mite vacuum cleaners which kill bacteria and dust mite, etc. 

​​

As one of the most promising brands, Mamibot is growing to top three popular robot cleaner brands in robotic cleaning devices in Europe. ​

Mamibot Mysolar announced CEC listing by CEC Australia 

May 20, 2020

​Mysolar obtained the CEC listing issued by CEC Australia for the high efficiency solar panels specifically including:

 

Star series Full cell mono 

60pcs full cell 156.75*156.75mm MS310M-S, MS315M-S, 

72 full cell 156.75*156.75mm MS370M-S, MS375M-S, 

60pcs full cell 158.75*158.75mm MS335M-S, MS340M-S,

72 full cell 158.75*158.75mm MS395M-S, MS400M-S, MS405M-S,  

Star series Half cell mono

120 pcs 156.75*78.375mm MS325M-H, MS330M-H, 

144 pcs 156.75*78.375mm MS395M-H, MS390M-H, 

 

SUPO Series half cell mono

120 pcs 158.75*79.375mm half cells MS335M-HS, MS340M-HS, 

144 pcs 158.75*79.375mm half cellsMS400M-HS, MS405M-HS, MS410M-HS, ranges from 310W to 410W

 

Most of Mysolar's solar panels are certified according but not limited to:

UL/cUL, DEWA, TUV including:

IEC61215/61730  IEC61701 Salt Mist resistant IEC62716 Ammonia resistant IEC62804 PID Cert (PPP 58042B:2015) 
IEC60068 Sand and Dust Resistant

Mysolar is only offering high-efficient top end solar panels, targeting for Tier 1 brand in solar panel industry.

 

To verify the listed Mysolar solar modules from below link by searching "Mysolar"

https://www.cleanenergycouncil.org.au/industry/products/modules/approved-modules

About Mysolar

​​

​Mysolar is a Mamibot (with its headquarters based in USA) company and sub-brand, a manufacturer specialized in designing and manufacturing solar panels with the most the-state-of-the-art technology and the highest level of craftsmanship. 

Mysolar aims to provide tier 1 solar panels and build itself tier 1 solar module manufacturer.

Mysolar has a team of the-most-experienced engineers with more than 15 years in Solar PV manufacturing, the strictest quality control team who averagely worked more than 10 years in Solar Panel production, the most client-oriented and professional sales team who know the art to provide proper solutions and answers to customers and the most dedicated R&D masters who can bring the latest cost-effective and high-efficent solar modules to the market. 

Mysolar produces truly wide range of high-level solar panels including standard solar modules with both poly and/or mono cells, super efficient PERC solar panels in both mono and poly crystalline, super cost-effective poly and/or mono solar panels with half cells.

We believe that we are rewriting the history of  energy consumption way and we are doing more to build a cleaner and more comfortable world.

About Mamibot

​Mamibot Manufacturing USA Inc. is an USA based leading manufacturer of robotic products, and has been dedicated to designing and manufacturing robots that can perform as intelligently as, or even outperform humans on household chores for years. Mamibot provides a wide range of home cleaning robots, inside and out, including vacuum cleaners, robot mowers and innovative electric floor cleaners, etc. We have a great vision of saving you from all-around tedious chores.

Mamibot has the most creative and aggressive team including engineers in respect of mechanical, industrial design, electrical, software and sales.

Compared to the competition, which we have actually done many times in various experiments and will keep doing so to maintain our superiority, Mamibot robots are featured better cleaning performance, with smarter technology, more user-friendly design and durable hardware.

With Mamibot robots, you can have dustless carpets, shining windows and a neatly mowed lawn, while be free from endless chores. Leave all chores to your new house keeper, and enjoy an easier life!

As a robot vacuum cleaner manufacturer, Mamibot owns more than 20 production lines in its two robot cleaner factories where they produce robot vacuum cleaners, robot window cleaners, electric mops and polishers, cordless stick vacuums, etc. The Mamibot engineering team have been working in robotic cleaner industry for more than 5 years, with comprehensive knowlegde about manufacturing, designing, quality management and production.

Mamibot is now one of the manufacturers who produce the most comprehensive types of robot cleaners in the world. Mamibot offers robot floor cleaners for entry level, middle level and top end market, pet hair cleaning market, and also for small-size apartment cleaning, middle-size house cleaning, big size house cleaning; Mamibot offers robot window cleaners for internal and external glass of high-rise buildings, villas, apartment, shops, factories and stores; Mamibot offers cordless cleaning devices such as multifunctional dual spin electric polishers/mops, cordless stick vacuum cleaners, dust mite vacuum cleaners which kill bacteria and dust mite, etc. 

​​

As one of the most promising brands, Mamibot is growing to top three popular robot cleaner brands in robotic cleaning devices in Europe. ​

Mysolar's Sand and dust resistant certificate by TUV Nord released

February 26, 2020

​​​Mamibot Mysolar announced received the Sand and dust resistant certificate by TUV Nord for their SUPO series solar panels. 

Feb 27, 2020

Mysolar obtained the Sand and Dust resistant certificate based on testing standards IEC60068, and Ammonia resistant certificate based on IEC62716 for the SUPO Series high efficiency solar panels, including MSxxxM-HS multiple busbar half-cut MONO perc modules, MSxxxM-SLS shingling modules, and MSxxxM-DHBS bifacial half-cut MONO Perc modules. 

The power range covers from 305W to 470W. Specifically, solar panels installed in deserts of any other areas with heavy dust and sand will be dramatically impacted by sand and dust, if not removed in time. The power generation of solar system can be decreased significantly by accumulated dust and sand. What's worse, solar panels duration will also be reduced or even be destoryed by the increased risk of more possible hot spot on panels/cells. 

There are more and more solar panels installed in Middle East, or other desert areas of worldwide market. Unfortunately, most solar panels are not sand and dust proof, which increased more possible risks to solar system investors. 

Mysolar's high efficiency SUPO series panels can solve such headache problems in those installation sites with heavy dust and sand. 

​​

Mysolar is only offering high-efficient top end solar panels, targeting for Tier 1 brand in solar panel industry.

 

About Mysolar

​​

​Mysolar is a Mamibot (with its headquarters based in USA) company and sub-brand, a manufacturer specialized in designing and manufacturing solar panels with the most the-state-of-the-art technology and the highest level of craftsmanship. 

Mysolar aims to provide tier 1 solar panels and build itself tier 1 solar module manufacturer.

Mysolar has a team of the-most-experienced engineers with more than 15 years in Solar PV manufacturing, the strictest quality control team who averagely worked more than 10 years in Solar Panel production, the most client-oriented and professional sales team who know the art to provide proper solutions and answers to customers and the most dedicated R&D masters who can bring the latest cost-effective and high-efficent solar modules to the market. 

Mysolar produces truly wide range of high-level solar panels including standard solar modules with both poly and/or mono cells, super efficient PERC solar panels in both mono and poly crystalline, super cost-effective poly and/or mono solar panels with half cells.

We believe that we are rewriting the history of  energy consumption way and we are doing more to build a cleaner and more comfortable world.

About Mamibot

​Mamibot Manufacturing USA Inc. is an USA based leading manufacturer of robotic products, and has been dedicated to designing and manufacturing robots that can perform as intelligently as, or even outperform humans on household chores for years. Mamibot provides a wide range of home cleaning robots, inside and out, including vacuum cleaners, robot mowers and innovative electric floor cleaners, etc. We have a great vision of saving you from all-around tedious chores.

Mamibot has the most creative and aggressive team including engineers in respect of mechanical, industrial design, electrical, software and sales.

Compared to the competition, which we have actually done many times in various experiments and will keep doing so to maintain our superiority, Mamibot robots are featured better cleaning performance, with smarter technology, more user-friendly design and durable hardware.

With Mamibot robots, you can have dustless carpets, shining windows and a neatly mowed lawn, while be free from endless chores. Leave all chores to your new house keeper, and enjoy an easier life!

As a robot vacuum cleaner manufacturer, Mamibot owns more than 20 production lines in its two robot cleaner factories where they produce robot vacuum cleaners, robot window cleaners, electric mops and polishers, cordless stick vacuums, etc. The Mamibot engineering team have been working in robotic cleaner industry for more than 5 years, with comprehensive knowlegde about manufacturing, designing, quality management and production.

Mamibot is now one of the manufacturers who produce the most comprehensive types of robot cleaners in the world. Mamibot offers robot floor cleaners for entry level, middle level and top end market, pet hair cleaning market, and also for small-size apartment cleaning, middle-size house cleaning, big size house cleaning; Mamibot offers robot window cleaners for internal and external glass of high-rise buildings, villas, apartment, shops, factories and stores; Mamibot offers cordless cleaning devices such as multifunctional dual spin electric polishers/mops, cordless stick vacuum cleaners, dust mite vacuum cleaners which kill bacteria and dust mite, etc. 

​​

As one of the most promising brands, Mamibot is growing to top three popular robot cleaner brands in robotic cleaning devices in Europe. ​

Mysolar USA attends Ukraine CiSOLAR exhibition in Kiev Apr 8-9 2020 - presenting bifacial 465W panels

January 01, 2020

​Mamibot Mysolar will present the new high efficient bifacial solar panels with maximum power output 465W in Kiev, Ukraine during Apr 8 and 9 2020 on the 9th Cisolar exhibition. 

Mysolar will present the latest high efficiency bifacial solar panels with maximum power output 465W.

Mysolar's SUPO Series MS410M-DHBS 410W bifacial panels, with frame or without frame, has maximum 465W output by counting both the frond side production and rearside production. 

There are so many reasons to use bifacial solar panels, explained by the technical director of Mysolar USA:

"Basically, the price of Mysolar's framed bifacial panels is quite close to conventional solar panels, it is really a good time to massively install now. And Mysolar just got TUV certificates for our high efficiency and high power bifacial panels, we are ready for the market. There are many reasons for bifacial panels including but not limited to:

1. Higher Efficiency - Front Side Up to 20.2% efficiency
2. Extra Power Gain - Rearside generates extra power output
3. Better PID Resistance - Double Glass protects panels better
4. Higher Fireproof level - Grade A fireproof
5. Longer Lifespan - up to 30 years warranty
6. Lower Degradation: 2.5% from 1st, 0.448% degradation from second year
7. Stronger Corrossion Resistance - Glass replaces conventional backsheet, better steam/water/acid/salt
proof
8. Greater Installation Scenes - BIPV, Deserts, Strong wind/snow sections
9. Easier Maintenence - frameless panels are easier to be cleaned
10. Less cost - very competitive prices comparing with conventional PERC modules, less BOS cost (balance of
system)"

 

Mysolar is only offering high-efficient top end solar panels, targeting for Tier 1 brand in solar panel industry.

 

To meet Mysolar: CiSOLAR 2020, Kiev, Ukraine (9th International Conference and Trade Show, Solar Energy of Central And Eastern Europe),  Booth Number: E04​

About Mysolar

Mysolar is a Mamibot (with its headquarters based in USA) company and sub-brand, a manufacturer specialized in designing and manufacturing solar panels with the most the-state-of-the-art technology and the highest level of craftsmanship. 

Mysolar aims to provide tier 1 solar panels and build itself tier 1 solar module manufacturer.

Mysolar has a team of the-most-experienced engineers with more than 15 years in Solar PV manufacturing, the strictest quality control team who averagely worked more than 10 years in Solar Panel production, the most client-oriented and professional sales team who know the art to provide proper solutions and answers to customers and the most dedicated R&D masters who can bring the latest cost-effective and high-efficent solar modules to the market. 

Mysolar produces truly wide range of high-level solar panels including standard solar modules with both poly and/or mono cells, super efficient PERC solar panels in both mono and poly crystalline, super cost-effective poly and/or mono solar panels with half cells.

We believe that we are rewriting the history of  energy consumption way and we are doing more to build a cleaner and more comfortable world.

About Mamibot

​Mamibot Manufacturing USA Inc. is an USA based leading manufacturer of robotic products, and has been dedicated to designing and manufacturing robots that can perform as intelligently as, or even outperform humans on household chores for years. Mamibot provides a wide range of home cleaning robots, inside and out, including vacuum cleaners, robot mowers and innovative electric floor cleaners, etc. We have a great vision of saving you from all-around tedious chores.

Mamibot has the most creative and aggressive team including engineers in respect of mechanical, industrial design, electrical, software and sales.

Compared to the competition, which we have actually done many times in various experiments and will keep doing so to maintain our superiority, Mamibot robots are featured better cleaning performance, with smarter technology, more user-friendly design and durable hardware.

With Mamibot robots, you can have dustless carpets, shining windows and a neatly mowed lawn, while be free from endless chores. Leave all chores to your new house keeper, and enjoy an easier life!

As a robot vacuum cleaner manufacturer, Mamibot owns more than 20 production lines in its two robot cleaner factories where they produce robot vacuum cleaners, robot window cleaners, electric mops and polishers, cordless stick vacuums, etc. The Mamibot engineering team have been working in robotic cleaner industry for more than 5 years, with comprehensive knowlegde about manufacturing, designing, quality management and production.

Mamibot is now one of the manufacturers who produce the most comprehensive types of robot cleaners in the world. Mamibot offers robot floor cleaners for entry level, middle level and top end market, pet hair cleaning market, and also for small-size apartment cleaning, middle-size house cleaning, big size house cleaning; Mamibot offers robot window cleaners for internal and external glass of high-rise buildings, villas, apartment, shops, factories and stores; Mamibot offers cordless cleaning devices such as multifunctional dual spin electric polishers/mops, cordless stick vacuum cleaners, dust mite vacuum cleaners which kill bacteria and dust mite, etc. 

​​​

As one of the most promising brands, Mamibot is growing to top three popular robot cleaner brands in robotic cleaning devices in Europe. ​

Mamibot Mysolar Aroused huge interest from attendees in All Energy AU, Melbourne Oct. 23-24th 2019

October 26, 2019

​Mamibot Mysolar gained great attention in Melbourne exhibition with its high-end top truly grade A solar panels and high-tech AI smart vacuum cleaners for small residential solar project.

 

All-Energy Australia, Australia’s largest national showcase of clean and renewable energy, kicked off at the Melbourne Convention and Exhibition Centre on 23-24 October 2019, attracted more than 9,000 visitors and nearly 300 exhibitors to participate in.

Mysolar hit the exhibition with its latest designed Super PERC mono panels SUPO series with 158.75*158.75mm high efficiency solar cell, MS400M-SPLUS and MS325M-HPLUS 325W half-cell mono modules, besides, Mysolar presented mostly popular demanded Star Series, Star Series PERC MONO 156.75x156.75mm cells, MS320M-S mono 320W panels, MS380M-S mono 380W panels, MS390M-H 390W half-cell perc mono modules, MS280P-S 280W poly modules, MS330P-S 330W Poly modules, MS290P-H 290W half-cell poly modules, MS340P-S 340W half-cell Poly modules.

 

Apart from the solar panels, Mamibot Mysolar also present its high-tech AI smart Vacuum Cleaner W110-T, designed and manufactured by our Parent company Mamibot USA, this type of cleaners can be used in small residential PV system. “Though this is the first time we attend exhibition in Australia, some of the visitors said they are very familiar with Mysolar brand”, said Elaine Wang, the sales manager of Mysolar, “and several partners showed great interest in both of our cleaners and high efficiency solar panels, indeed Mysolar is currently the most affordable and valuable USA solar panel brand. We only focus on provide high-efficiency Grade A panels.”

 

"We only use the best-of-the-best components to produce truly high-efficiency Grade A solar panels." said the director of Mysolar, “We are now working on the CEC approval list for Australia, it’s good to know that CEC now already black listed some low quality brands/factory for the sake of users and clients, Mysolar will always be responsible to all our partners including distributors/agents, and end users, and we’ll take good care of their investments with our confident 25 years linear warranty, as our slogan goes: Mysolar, the Supplier of High-efficiency Solar Panels. You’ll definitely get more value from working with us.”

Mamibot Mysolar is going to receive Certificates issued by TUV for the mono bifacial PERC modules in one month or so. The double glass bifacial perc mono panels that can produce 335W power with 120 half-cut solar cells, and 410W power with 144 half-cut solar cells. The rearside power gain would be from 5% to 30%, depending on the exact reflection materials, however nevertheless this bifacial mono series will bring up to 25% more energy yield comparing with other conventional panels.

About Mysolar

​​

Mysolar is a Mamibot (with its headquarters based in USA) company and sub-brand, a manufacturer specialized in designing and manufacturing solar panels with the most the-state-of-the-art technology and the highest level of craftsmanship. 

Mysolar aims to provide tier 1 solar panels and build itself tier 1 solar module manufacturer.

Mysolar has a team of the-most-experienced engineers with more than 15 years in Solar PV manufacturing, the strictest quality control team who averagely worked more than 10 years in Solar Panel production, the most client-oriented and professional sales team who know the art to provide proper solutions and answers to customers and the most dedicated R&D masters who can bring the latest cost-effective and high-efficent solar modules to the market. 

Mysolar produces truly wide range of high-level solar panels including standard solar modules with both poly and/or mono cells, super efficient PERC solar panels in both mono and poly crystalline, super cost-effective poly and/or mono solar panels with half cells.

We believe that we are rewriting the history of  energy consumption way and we are doing more to build a cleaner and more comfortable world.

About Mamibot

​Mamibot Manufacturing USA Inc. is an USA based leading manufacturer of robotic products, and has been dedicated to designing and manufacturing robots that can perform as intelligently as, or even outperform humans on household chores for years. Mamibot provides a wide range of home cleaning robots, inside and out, including vacuum cleaners, robot mowers and innovative electric floor cleaners, etc. We have a great vision of saving you from all-around tedious chores.

Mamibot has the most creative and aggressive team including engineers in respect of mechanical, industrial design, electrical, software and sales.

Compared to the competition, which we have actually done many times in various experiments and will keep doing so to maintain our superiority, Mamibot robots are featured better cleaning performance, with smarter technology, more user-friendly design and durable hardware.

With Mamibot robots, you can have dustless carpets, shining windows and a neatly mowed lawn, while be free from endless chores. Leave all chores to your new house keeper, and enjoy an easier life!

As a robot vacuum cleaner manufacturer, Mamibot owns more than 20 production lines in its two robot cleaner factories where they produce robot vacuum cleaners, robot window cleaners, electric mops and polishers, cordless stick vacuums, etc. The Mamibot engineering team have been working in robotic cleaner industry for more than 5 years, with comprehensive knowlegde about manufacturing, designing, quality management and production.

Mamibot is now one of the manufacturers who produce the most comprehensive types of robot cleaners in the world. Mamibot offers robot floor cleaners for entry level, middle level and top end market, pet hair cleaning market, and also for small-size apartment cleaning, middle-size house cleaning, big size house cleaning; Mamibot offers robot window cleaners for internal and external glass of high-rise buildings, villas, apartment, shops, factories and stores; Mamibot offers cordless cleaning devices such as multifunctional dual spin electric polishers/mops, cordless stick vacuum cleaners, dust mite vacuum cleaners which kill bacteria and dust mite, etc. 

​​

As one of the most promising brands, Mamibot is growing to top three popular robot cleaner brands in robotic cleaning devices in Europe. 

Mysolar is a Mamibot company and brand of solar power products including solar modules/panels, solar inverters, residential solar system and commercial solar power plants. It aims to build Mysolar as tier 1 brand solar panel manufacturer worldwide. Solar panel manufacturer, solar module factory|太阳能组件制造商|ソーラーパネルメーカー、ソーラーモジュール工場|Producent paneli słonecznych, fabryka modułów słonecznych|Hersteller von Solarmodulen, Fabrik für Solarmodule|Производитель солнечных панелей, завод солнечных модулей|Fabricant de panneaux solaires, usine de modules solaires|Solpanel producent, solmodul fabrik|태양 전지 패널 제조 업체, 태양 전지 모듈 공장|Výrobce solárních panelů, továrna na solární moduly|Fabrikant van zonnepanelen, fabriek van zonnemodules|Fabricante de painel solar, fábrica de módulos solares|Výrobca solárnych panelov, továreň na solárne moduly|ผู้ผลิตแผงโซลาร์เซลล์, โรงงานโมดูลพลังงานแสงอาทิตย์|Güneş paneli üreticisi, güneş modülü fabrikası|Виробник сонячних панелей, завод сонячних модулів|Κατασκευαστής ηλιακών συλλεκτών, εργοστάσιο ηλιακών μονάδων|Napelem gyártója, napelemmodul gyár|Produttore di pannelli solari, fabbrica di moduli solari|Nhà sản xuất bảng điều khiển năng lượng mặt trời, nhà máy mô-đun năng lượng mặt trời|مصنع الألواح الشمسية ومصنع للطاقة الشمسية|

Mamibot Mysolar signed agreement with partners from Israel

September 18, 2019

Sept 19th, 2019

Mysolar signed agreement with their partner from Israel for supplying of solar panels. 

Mysolar will supply Mysolar brand panels to Israel, with estimated quantity of 5.8MW per year (as mentioned by the partner in Israel). These solar panels from Mamibot Mysolar will be shipped partially. 

Mysolar supplies STAR M144 MS395M-H half-cell solar panels, with high efficiency and high power output for the projects in Israel. The half-cell high-efficiency solar panels have more higher efficiency of course, and with better performance in application as well. 

"We only offer high-efficiency Grade A solar panels." Said the technical director of Mysolar:"Mysolar only use the best-of-the-best materials to produce real Grade A solar modules. We have to be responsible to all our partners including distributors/agents, and end users. Solar panel is the product with the longest warranty among all electric items. It is not for 1 year like cellphone, not 5 years like TV, it is 25 years."

In the coming end of October, Mysolar will be in Melbourne for the ALL-ENERGY exhibition. 

We trust there will be more partners start working with Mamibot Mysolar in Australian market. 

About Mysolar

Mysolar is a Mamibot (with its headquarters based in USA) company and sub-brand, a manufacturer specialized in designing and manufacturing solar panels with the most the-state-of-the-art technology and the highest level of craftsmanship. 

Mysolar aims to provide tier 1 solar panels and build itself tier 1 solar module manufacturer.

Mysolar has a team of the-most-experienced engineers with more than 15 years in Solar PV manufacturing, the strictest quality control team who averagely worked more than 10 years in Solar Panel production, the most client-oriented and professional sales team who know the art to provide proper solutions and answers to customers and the most dedicated R&D masters who can bring the latest cost-effective and high-efficent solar modules to the market. 

Mysolar produces truly wide range of high-level solar panels including standard solar modules with both poly and/or mono cells, super efficient PERC solar panels in both mono and poly crystalline, super cost-effective poly and/or mono solar panels with half cells.

We believe that we are rewriting the history of  energy consumption way and we are doing more to build a cleaner and more comfortable world.

About Mamibot

​Mamibot Manufacturing USA Inc. is an USA based leading manufacturer of robotic products, and has been dedicated to designing and manufacturing robots that can perform as intelligently as, or even outperform humans on household chores for years. Mamibot provides a wide range of home cleaning robots, inside and out, including vacuum cleaners, robot mowers and innovative electric floor cleaners, etc. We have a great vision of saving you from all-around tedious chores.

Mamibot has the most creative and aggressive team including engineers in respect of mechanical, industrial design, electrical, software and sales.

Compared to the competition, which we have actually done many times in various experiments and will keep doing so to maintain our superiority, Mamibot robots are featured better cleaning performance, with smarter technology, more user-friendly design and durable hardware.

With Mamibot robots, you can have dustless carpets, shining windows and a neatly mowed lawn, while be free from endless chores. Leave all chores to your new house keeper, and enjoy an easier life!

As a robot vacuum cleaner manufacturer, Mamibot owns more than 20 production lines in its two robot cleaner factories where they produce robot vacuum cleaners, robot window cleaners, electric mops and polishers, cordless stick vacuums, etc. The Mamibot engineering team have been working in robotic cleaner industry for more than 5 years, with comprehensive knowlegde about manufacturing, designing, quality management and production.

Mamibot is now one of the manufacturers who produce the most comprehensive types of robot cleaners in the world. Mamibot offers robot floor cleaners for entry level, middle level and top end market, pet hair cleaning market, and also for small-size apartment cleaning, middle-size house cleaning, big size house cleaning; Mamibot offers robot window cleaners for internal and external glass of high-rise buildings, villas, apartment, shops, factories and stores; Mamibot offers cordless cleaning devices such as multifunctional dual spin electric polishers/mops, cordless stick vacuum cleaners, dust mite vacuum cleaners which kill bacteria and dust mite, etc. 

​​

As one of the most promising brands, Mamibot is growing to top three popular robot cleaner brands in robotic cleaning devices in Europe. 

Mysolar is a Mamibot company and brand of solar power products including solar modules/panels, solar inverters, residential solar system and commercial solar power plants. It aims to build Mysolar as tier 1 brand solar panel manufacturer worldwide. Solar panel manufacturer, solar module factory|太阳能组件制造商|ソーラーパネルメーカー、ソーラーモジュール工場|Producent paneli słonecznych, fabryka modułów słonecznych|Hersteller von Solarmodulen, Fabrik für Solarmodule|Производитель солнечных панелей, завод солнечных модулей|Fabricant de panneaux solaires, usine de modules solaires|Solpanel producent, solmodul fabrik|태양 전지 패널 제조 업체, 태양 전지 모듈 공장|Výrobce solárních panelů, továrna na solární moduly|Fabrikant van zonnepanelen, fabriek van zonnemodules|Fabricante de painel solar, fábrica de módulos solares|Výrobca solárnych panelov, továreň na solárne moduly|ผู้ผลิตแผงโซลาร์เซลล์, โรงงานโมดูลพลังงานแสงอาทิตย์|Güneş paneli üreticisi, güneş modülü fabrikası|Виробник сонячних панелей, завод сонячних модулів|Κατασκευαστής ηλιακών συλλεκτών, εργοστάσιο ηλιακών μονάδων|Napelem gyártója, napelemmodul gyár|Produttore di pannelli solari, fabbrica di moduli solari|Nhà sản xuất bảng điều khiển năng lượng mặt trời, nhà máy mô-đun năng lượng mặt trời|مصنع الألواح الشمسية ومصنع للطاقة الشمسية|

Mamibot Mysolar Closed Two Contracts for 34MW (megawatt) Solar Panels

August 11, 2019

Mysolar announces new contracts of solar panel supply, in August beginning 34MW solar panel supply contracts were signed. 

"In fact our first project with Mysolar's solar panels was only 500KW, but we are very much satisfied with the service and super quality provided by Mysolar and the lovely team. So this time we chose again Mysolar for our 18MW in Ukraine." Said the CEO, Mr. Sergey Evegene, "we know that Mamibot has very nice sales channel for the robot cleaners in Ukraine, maybe the top 1/top 2 brand in Ukraine, but we want to bring Mysolar as the top 3 solar panel brand in Ukraine in the next two years, we have at least 220MW projects in our pipeline, within the next 2-3 years, and we decide 80% of our solar panels will be from Mysolar." 

This 18MW should be shipped out within September and delivered within October. Mysolar will offer the half-cell high efficiency module MS395M-H 395W mono perc modules. Except for that 18MW, Mysolar closed another two deals with respectively quantity of 7.7MW for Germany and 4.5MW for Spain, and some other small projects, in which the MS335P-S poly modules and MS380M-M PERC modules will be used. "We have another two contracts in negotiation, one for whole EU market with more than 90MW quantity, another with over 46MW quantity for Germany, I guess we may have more contracts to be signed in August or September." Said Harry, the sales director of Mysolar. 

Mysolar is supplying its high efficiency solar panels to more and more bigger size projects. Each of these over 10MW projects will be a milestone for Mysolar on the way to be listed as officially Tier 1 brand of solar panels.

When you are providing something more than only product, you get tightly connected with your partners and end users. We trust this is what Mysolar doing.

About Mysolar

Mysolar is a Mamibot (with its headquarters based in USA) company and sub-brand, a manufacturer specialized in designing and manufacturing solar panels with the most the-state-of-the-art technology and the highest level of craftsmanship. 

Mysolar aims to provide tier 1 solar panels and build itself tier 1 solar module manufacturer.

Mysolar has a team of the-most-experienced engineers with more than 15 years in Solar PV manufacturing, the strictest quality control team who averagely worked more than 10 years in Solar Panel production, the most client-oriented and professional sales team who know the art to provide proper solutions and answers to customers and the most dedicated R&D masters who can bring the latest cost-effective and high-efficent solar modules to the market. 

Mysolar produces truly wide range of high-level solar panels including standard solar modules with both poly and/or mono cells, super efficient PERC solar panels in both mono and poly crystalline, super cost-effective poly and/or mono solar panels with half cells.

We believe that we are rewriting the history of  energy consumption way and we are doing more to build a cleaner and more comfortable world.

About Mamibot

​Mamibot Manufacturing USA Inc. is an USA based leading manufacturer of robotic products, and has been dedicated to designing and manufacturing robots that can perform as intelligently as, or even outperform humans on household chores for years. Mamibot provides a wide range of home cleaning robots, inside and out, including vacuum cleaners, robot mowers and innovative electric floor cleaners, etc. We have a great vision of saving you from all-around tedious chores.

Mamibot has the most creative and aggressive team including engineers in respect of mechanical, industrial design, electrical, software and sales.

Compared to the competition, which we have actually done many times in various experiments and will keep doing so to maintain our superiority, Mamibot robots are featured better cleaning performance, with smarter technology, more user-friendly design and durable hardware.

With Mamibot robots, you can have dustless carpets, shining windows and a neatly mowed lawn, while be free from endless chores. Leave all chores to your new house keeper, and enjoy an easier life!

As a robot vacuum cleaner manufacturer, Mamibot owns more than 20 production lines in its two robot cleaner factories where they produce robot vacuum cleaners, robot window cleaners, electric mops and polishers, cordless stick vacuums, etc. The Mamibot engineering team have been working in robotic cleaner industry for more than 5 years, with comprehensive knowlegde about manufacturing, designing, quality management and production.

Mamibot is now one of the manufacturers who produce the most comprehensive types of robot cleaners in the world. Mamibot offers robot floor cleaners for entry level, middle level and top end market, pet hair cleaning market, and also for small-size apartment cleaning, middle-size house cleaning, big size house cleaning; Mamibot offers robot window cleaners for internal and external glass of high-rise buildings, villas, apartment, shops, factories and stores; Mamibot offers cordless cleaning devices such as multifunctional dual spin electric polishers/mops, cordless stick vacuum cleaners, dust mite vacuum cleaners which kill bacteria and dust mite, etc. 

​​

As one of the most promising brands, Mamibot is growing to top three popular robot cleaner brands in robotic cleaning devices in Europe. 

Mysolar is a Mamibot company and brand of solar power products including solar modules/panels, solar inverters, residential solar system and commercial solar power plants. It aims to build Mysolar as tier 1 brand solar panel manufacturer worldwide. Solar panel manufacturer, solar module factory|太阳能组件制造商|ソーラーパネルメーカー、ソーラーモジュール工場|Producent paneli słonecznych, fabryka modułów słonecznych|Hersteller von Solarmodulen, Fabrik für Solarmodule|Производитель солнечных панелей, завод солнечных модулей|Fabricant de panneaux solaires, usine de modules solaires|Solpanel producent, solmodul fabrik|태양 전지 패널 제조 업체, 태양 전지 모듈 공장|Výrobce solárních panelů, továrna na solární moduly|Fabrikant van zonnepanelen, fabriek van zonnemodules|Fabricante de painel solar, fábrica de módulos solares|Výrobca solárnych panelov, továreň na solárne moduly|ผู้ผลิตแผงโซลาร์เซลล์, โรงงานโมดูลพลังงานแสงอาทิตย์|Güneş paneli üreticisi, güneş modülü fabrikası|Виробник сонячних панелей, завод сонячних модулів|Κατασκευαστής ηλιακών συλλεκτών, εργοστάσιο ηλιακών μονάδων|Napelem gyártója, napelemmodul gyár|Produttore di pannelli solari, fabbrica di moduli solari|Nhà sản xuất bảng điều khiển năng lượng mặt trời, nhà máy mô-đun năng lượng mặt trời|مصنع الألواح الشمسية ومصنع للطاقة الشمسية|

1 / 1

Please reload